Portalul Comunei Apateu

Go to content

Main menu:

ANUNȚ CONCURS 


COMUNA APATEU, JUDEȚUL ARAD
 
 
A N U N Ț Ă
 
 
         Comuna APATEU județul ARAD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul contabilitate, buget, finanțe, impozite, taxe locale, promotor local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apateu, județul Arad.
         Condiții de desfășurare a concursului:
         - concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Apateu din localitatea Apateu nr. 364 județul Arad;
         - depunerea dosarelor în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
         - selecția dosarelor în maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
         - în data de 09 noiembrie 2015, ora 1000 , proba suplimentară (cunoștințe de operare pe calculator nivel de bază); 10 noiembrie 2015, ora 1000 - proba scrisă; 11 noiembrie 2015, ora 1000 - interviul.
         Condiții de participare:
         - candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;
         Condiții de studii:
         - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice.
         Vechimea în specialitatea studiilor:
         - 5 ani în specialitatea studiilor.
 
         Relații suplimentare la telefon 0257-327301, int. 211. 
 
Back to content | Back to main menu